ILA mở đường cho học viên đến Harvard

09/05/2017

Học viên vẫn đang theo học tại ILA đến tháng 1.2022 có thể giành được học bổng toàn phần vào các trường đại học hàng đầu của thế giới: Harvard, Stanford, MIT… Giải thưởng lớn này chỉ dành cho 5 học viên đầu tiên của ILA có hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu chương trình.

 

Bên cạnh 5 suất học bổng lớn này, hành trình Kiến tạo thế hệ Việt Nam ưu việt của ILA còn có nhiều hoạt động khác. Trong đó, nổi bật là áp dụng phương pháp Tư duy thế kỷ 21 trong giảng dạy. Trong năm 2017, tại 31 trung tâm của ILA, tất cả chương trình đào tạo tiếng Anh… đều được cải tiến. Những bài học Anh ngữ đều được xây dựng để đạt được song song hai mục đích, vừa nâng cao tiếng Anh, vừa trang bị 6 kỹ năng mềm để thành công vượt trội trong cuộc sống như giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy phản biện, kiến thức công nghệ, tự hoàn thiện bản thân. ILA cũng sẽ là trung tâm Anh ngữ áp dụng bài thi Cambridge vào kỳ thi cuối khóa.

 

 

ILA cũng sẽ trao tặng ấn phẩm đặc biệt của Giáo sư John Vũ “Kiến tạo thế hệ Việt Nam ưu việt - tiếng Anh và 6 chìa khóa vàng” cho thanh niên Việt Nam. Cuốn sách có thể gọi là cẩm nang cho các bạn trẻ trên con đường hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực để có thể đáp ứng được yêu cầu từ phía xã hội trong thế kỷ 21.

 

Theo Bình Xuyên (thanhnien.vn)